“На изток от Рая” от Джон Стайнбек

“На изток от Рая” от Стайнбек е една изключителна книга. Тя разказва за живота на три поколения и проследява връзките между тях. В книгата е силно засегнат мотивът за доброто и злото, за братската любов и омраза. Авторът умело използва идеята от разказа за Каин и Авел за братоубийството.

Колоритни и запомнящи се са главните герои във великата творба на Джон Стайнбек. Всеки има своите добри и лоши качества, които силно изпъкват и карат читателя да се замисли за основните човешки ценности или липсата на такива и последствията от имането или нямането им.

Засегнат е въпросът за унаследените черти на характера и нездравите емоционални пориви, водещи до деструктивни действия, с които трябва да се преборим, ако успеем да намерим сили за това. Авторът се опитва да подскаже, че свободната воля съществува и всеки може да промени себе си към по-добро, превъзмогвайки определени нравствени ограничения. Един подобен процес би бил може би труден и мъчителен, но определено не и невъзможен за завършване.

Романът разказва за превъзходството на прошката, великодушието и добротата над всичко останало. За книгата “На изток от Рая” няма смисъл да се пише много. Тя просто трябва да се прочете.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s